บ้านมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ

  • Water-cooled motor house

    บ้านมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ

    นำไปใช้กับรถไฟฟ้ารางเบารถพื้นต่ำรถไฟความเร็วสูงรถไฟหัวกระสุนและรถรางบ้านมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำให้ผลการระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยมด้วยวงจรระบายความร้อนด้วยน้ำ ความจุของบ้านมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำคือ 1,500 ชิ้น / ปีและความจุของชิ้นส่วนอื่น ๆ ของมอเตอร์ฉุดมากกว่าหนึ่งพันชิ้นทุกปี สำหรับลูกค้าเราจัดหาให้กับ Bombardier (China & Europ), skoda (Czech), China train