การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนา

ฉางโจวต้าเฉียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสต็อกบจก

การวิจัยและพัฒนา

เจ้าหน้าที่เทคนิค: 10 คน

IWE: 2 คน

ช่วยลูกค้าในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ประสบการณ์มากมายมีความรับผิดชอบสูงมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสูง

25251
IWE-1
IWE-2

เทคโนโลยี