Coupler

  • Coupler

    Coupler

    ใช้กับรถไฟฟ้ารางเบายานพาหนะชั้นต่ำเส้นทางความเร็วสูงรถไฟหัวกระสุนและรถรางกำลังการผลิต -250 ชิ้น / ปี พิเศษสำหรับลูกค้าเราจัดหาให้กับ China Railway Group Limited;
    อุปกรณ์การผลิตขั้นสูง: ศูนย์เครื่องจักรกลสี่แกนครึ่งศูนย์เครื่องจักรกลแนวนอนตารางทดสอบแรงกดที่มีความแม่นยำพร้อมเครื่องมือทดสอบที่สมบูรณ์ (การทดสอบตะขอการทดสอบแบบสุญญากาศการทดสอบความล้า ฯลฯ )