โบกี้

  • Bogie

    โบกี้

    โบกี้รางรถไฟรางเดี่ยวซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการออกแบบและการผลิต นำไปใช้กับรถไฟฟ้ารางเบารถพื้นต่ำรถไฟความเร็วสูงรถไฟหัวกระสุนและรถรางกำลังการผลิต -100 ชิ้น / ปีพิเศษสำหรับลูกค้า เราจัดหาให้กับ China Railway Group Limited, China Sky Railway Group
    อุปกรณ์: โต๊ะหมุนเชื่อมขนาดใหญ่ศูนย์เครื่องจักรกลโครงสำหรับตั้งสิ่งของ 5 ด้านความแม่นยำสูง ด้วยโรงงานที่มีอุปกรณ์ครบครันช่างมืออาชีพและกลุ่มคนงานที่มีทักษะจำนวนมาก